علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی

# معرفی # این رشته شباهت زیادی با رشته‌ی مستقل مددکاری دارد. در واقع هدف هر دو، کمک رسانی به افراد نیازمند و دارای شرایط خاص ‏است که اصطلاحاً مددجو نامیده می‌شوند. هر چند خدمات اجتماعی مفهوم كامل‌تری از مددكاری دارد اما این تفاوت زیاد نیست. در ‏مقایسه واحدهای درسی این دو نیز شباهت بسیار دیده می‌شود. فقط در رشته مددكاری، واحدهای كارورزی بیش‮تر از گرایش خدمات ‏اجتماعی است. شاید بتوان گفت، تفاوت مددکاری با خدمات اجتماعی در این است که گرایش خدمات اجتماعی شاخه‌ای از رشته علوم ‏اجتماعی (جامعه‌شناسی) می‌باشد، لذا جامعه‌شناسی در این گرایش غلبه دارد. در حالی كه در رشته مددكاری هدف تربیت جامعه‌شناس ‏نیست. ‏ ‏ ‏ # توانایی‮ها و مهارت‮های لازم # توانایی ایجاد رابطه با افراد در سنین مختلف و با سابقه‌های متفاوت و جلب اعتماد آن‮ها، رویکرد عملی و منعطف در کار، رعایت ادب، ‏داشتن صبر و همدردی کردن با مراجعه‮کنندگان، فهم نیازهای گروه‌های مختلف افراد، طرز تفکر عادلانه و به دور از هرگونه پیش‌داوری ‏و قضاوت، توانایی کار تیمی‌همراه با استفاده از ابتکار فردی، توانایی ارزیابی و درک موقعیت‌ها و انجام عمل مناسب، پشتکار داشتن در ‏مواجهه با شرایط سخت و چالشی، مدیریت زمان و سازماندهی مناسب ‏ # مقاطع بالاتر تحصیلی # تمام رشته‌های علوم اجتماعی در گرایشات مردم‌شناسی، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، شیعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی و توسعه ‏روستایی (با 2 گرایش). علوم اجتماعی گرایش برنامه‮ریزی رفاه اجتماعی، جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی، علوم اجتماعی گرایش مطالعات ‏فرهنگی، مدیریت راهبردی فرهنگ، مطالعات جوانان، برنامه‮ریزی توسعه منطقه‮ای، برنامه‮ریزی گردشگری (توریسم)، دانش اجتماعی ‏مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی # کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار # مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش‮آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیش‮ترین ارتباط را بین ‏رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد: ‏ مدیر مهد کودک‌، پژوهشگر‌، مشاور‌، مددکار اجتماعی‌، مربی مهد کودک، معلم‌، خبرنگار (روزنامه نگار)‏
ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه خوارزمی تهران تهران
2 دانشگاه یزد یزد
3 دانشگاه شاهد تهران