الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی

# معرفی # بسیاری‌ از دروس‌ این گرایش با گرایش‌ فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌ یکسان‌ است. در گرایش‌ فقه‌ شافعی‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ مانند عبادت‌، ‏معاملات‌، مناکحات‌، جزا، قضا و شهادت‌ و همچنین‌ اصول‌ از دیدگاه‌ مذهب‌ شافعی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود. گفتنی‌ است‌ که‌ گرایش‌ فقه‌ ‏شافعی‌ تنها از بین‌ داوطلبان‌ اهل‌ سنت‌، دانشجو می‌پذیرد. ‏ # توانایی‮ها و مهارت‮های لازم # علاقمندی به تحقیق و مطالعه، برخورداری از فن سخنوری، آشنایی با مبانی فقه شافعی، دارای مذهب سنی # مقاطع بالاتر تحصیلی # علوم قرآن و حدیث، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی‌، فقه مقارن و حقوق عمومی‌اسلامی‌، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی‌، علوم ‏قرآنی ـ تفسیر قرآن مجید‌، علوم قرآنی ـ علوم قرآن مجید‌، علوم حدیث (با 5 گرایش)‌، نهج البلاغه (با 3 گرایش)‌، معارف قرآن‌، الهیات و ‏معارف اسلامی‌ ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی ‌(با 3 گرایش)‌، فلسفه و کلام اسلامی ‌(با 2 گرایش)‌، فلسفه و حکمت اسلامی‌، الهیات و ‏معارف اسلامی ‌ـ ادیان و عرفان‌، الهیات و معارف اسلامی ‌ـ تاریخ و تمدن ملل اسلامی‌، عرفان اسلامی # کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار # تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی، انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه فقه شافعی، نویسندگی و سردبیری در رسانه‌های ‏تخصصی
ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه تهران تهران