الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی

# معرفی # در تاریخ‌ فلسفه‌ و عرفان‌ اسلامی، برای‌ کشف‌ حقیقت‌ و آگاهی‌ از راز هستی‌ و آفرینش، به‌ دو راه‌ اساسی‌ بر می‌خوریم‌، راه‌ عقل‌ و راه‌ ‏عشق‌. در این‌ میان، طرفداران‌ اصالت‌ عقل‌ معتقدند که‌ می‌توان با استدلال‌ و برهان‌ به‌ معرفت‌ و شناخت‌ رسید و از راز آفرینش‌ آگاهی‌ ‏یافت‌. اعتقادی‌ که‌ در گرایش‌ فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌ نیز با آن‌ روبه‮رو می‌شویم‌ و در واقع‌ دانشجویان‌ این‌ گرایش‌ به‌ مطالعه‌ و پژوهش‌ در ‏این‌ زمینه‌ می‌پردازند و نظام‌ آموزشی‌ آن‮ها بر پایه‌ مطالعه‌ مکاتب‌ فلسفی‌ اشراق‌، ملاصدرا و سقراط استوار است. دانشجویان این گرایش، به ‏دلیل ارتباط دروس با منابع خارجی، در صورت تسلط بر زبان‌های عربی و انگلیسی موفق‌تر هستند. ‏ نظام آموزشی این گرایش بر پایه مطالعه مکاتب فلسفی مثل مشاء، اشراق یا ملاصدرا استوار می‮باشد و علاوه بر تاریخ فلسفه اسلامی از ‏آغاز تا امروز، به مباحث هستی‌شناسی و امور عامه و مباحث مربوط به الهیات و معاد پرداخته می‌شود. همچنین آثار فیلسوفانی نظیر ‏حکیم سبزواری و علامه طباطبایی مورد بحث و مطالعه قرار می‮گیرد. ‏ # توانایی‮ها و مهارت‮های لازم # علاقمندی به تحقیق و مطالعه، تسلط به زبان انگلیسی و عربی، آشنایی با میانی فلسفه و منطق # مقاطع بالاتر تحصیلی # علاقمندان می‌توانند در گرایش‮های زیر در مقطع کارشناسی‌ارشد به تحصیلات ادامه دهند: ‏ علوم قرآن و حدیث، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، علوم ‏قرآنی ـ تفسیر قرآن مجید، علوم قرآنی ـ علوم قرآن مجید، علوم حدیث (با 5 گرایش)، نهج البلاغه (با 3 گرایش)‏ معارف قرآن، الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی (با 3 گرایش)، فلسفه و کلام اسلامی (با 2 گرایش)، فلسفه و حکمت ‏اسلامی، الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی ـ تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی # کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار # تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی، انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های ادیان، مذاهب، فلسفه اسلامی و ... ، نویسندگی و ‏سردبیری در رسانه‌های تخصصی، مدیر انتشارات در حوزه نشر تخصصی دینی و فلسفی، تالیف کتاب
ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه الزهرا تهران
2 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
3 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
4 دانشگاه تهران تهران
5 دانشگاه رازی کرمانشاه
6 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
7 دانشگاه شاهد تهران
8 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
9 دانشگاه فردوسی مشهد
10 دانشگاه شهید مطهری تهران
11 دانشگاه شیراز شیراز
12 دانشگاه قم قم