آزمون مشاوره ای

اين آزمون‌ها در 5 مقطع زماني تابستان، پاييز، زمستان (نيمه اول و دوم) و بهار در هر مقطع 3 آزمون به صورت اينترنتي برگزار مي‌شود و داوطلبان نتايج آزمون‌هاي خود را بلافاصله پس از آزمون مي‌توانند ملاحظه كنند. در مجموع براي هر پايه تحصيلي 15آزمون طراحي شده است كه اميدواريم تحولي عظيم در عرصه آموزش كشور پديد آورد.

بنابراين از همه دعوت مي‌كنيم تا به خانواده گاج بپيونديد و طعم تفاوت را در همه‌ي بخش‌هاي آموزش با تمام وجود حس كنيد.

نام آزمون مقطع زماني اجراي آزمون تعداد آزمون هر مقطع شاخصه‌های مشاوره‌اي ابتدايي و متوسطه1 شاخصه‌های مشاوره‌اي متوسطه2
آلفا تابستان95 3 آزمون 9 شاخصه‌ي مشاوره‌اي 15 شاخصه‌ي مشاوره‌اي
بتا پاييز95 3 آزمون 9 شاخصه‌ي مشاوره‌اي 15 شاخصه‌ي مشاوره‌اي
دلتا نيمه اول زمستان95 3 آزمون 9 شاخصه‌ي مشاوره‌اي 15 شاخصه‌ي مشاوره‌اي
تتا نيمه دوم زمستان95 3 آزمون 9 شاخصه‌ي مشاوره‌اي 15 شاخصه‌ي مشاوره‌اي
امگا بهار96 3 آزمون 9 شاخصه‌ي مشاوره‌اي 15 شاخصه‌ي مشاوره‌اي
جمع آزمون سالانه در هر پايه و رشته 15 آزمون 45 شاخصه‌ي مشاوره‌اي 75 شاخصه‌ي مشاوره‌اي
ثبت نام