آزمون‌های سراسری گاج

آزمون‌های۹٨-۹۷
  • نیمی از دروس پایه را در تابستان مطالعه کنید
  • در یک جامعه آماری واقعی خود را بسنجید
  • با برنامه‎ای بر اساس خصوصیت ‎های فردیتان مطالعه کنید
ثبت نام در آزمون
ثبت نام آزمون سال۹۶