نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

آنیتا خیری خولکی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5478

...

هلنا جعفرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5478

...

آریسا اله یاری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5478

...

آرنیکا اله یاری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5478

...

امیرا ابن القاسم

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5478

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

امیرعلی عاشقی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5539

...

محمدمتین صلح جوی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5539

...

عرفان صالحی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5539

...

امیرسام سعادت اصیل

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5539

...

محمد سهیل اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 5539

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

آیسال عباسی فرد

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 5544

...

مبین یوسفی

رتبه: 1

نمایندگی: مراغه

تراز: 5544

...

آرین عبدالله زاده

رتبه: 1

نمایندگی: املش

تراز: 5544

...

مریم پورحسن

رتبه: 1

نمایندگی: چالوس

تراز: 5544

...

آرشین حسین زاده

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 5544

...

آنیتا حسنوند

رتبه: 1

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 5544

...

بهتا باقری فرد

رتبه: 1

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 5544

...

تیارا کرمی

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 5544

...

غزل قیاسی

رتبه: 1

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 5544

...

هستی طاهری

رتبه: 1

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 5544

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

مریم پورحسن

رتبه: 1

نمایندگی: چالوس

تراز: 5808

...

آتنا محیاپور

رتبه: 1

نمایندگی: گناباد

تراز: 5808

...

زهرا گیتی

رتبه: 3

نمایندگی: اسد آباد

تراز: 5416

...

معین اکبری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

شایان نوری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

فرهان بخشی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

علی باجلان

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

پرهام آجرلو

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

محب رضا عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

محمدطاها نکوئی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

امیرعلی شاه منصوری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416