نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7752

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7647

...

کیانوش نجفی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7635

...

مریم خرمگاه

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 7280

...

محمدمهدی امیرپناه فر

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 7150

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 7720

...

مائده صادق

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7400

...

مریم خرمگاه

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7197

...

ژینا امیری

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7159

...

سمانه رستمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7128

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

آیشن صادقی

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7550

...

ژینا امیری

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7492

...

امید علیمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7445

...

احمدرضا جنگجوی مادوانی

رتبه: 4

نمایندگی: فسا

تراز: 7431

...

ارشیا مبارکی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7149