نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

زینب خراشادی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6430

...

سارا سبیسی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6270

...

هانیه خوش صفت

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 6236

...

زهرا شقاقی

رتبه: 4

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 6135

...

فاطمه گودرزی

رتبه: 5

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6051

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6925

...

سجاد قنایی مقدم آرانی

رتبه: 2

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 6100

...

زهرا قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6068

...

زهرا قلی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 5948

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 5935

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

علیرضا مصدق کندری

رتبه: 1

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7541

...

عماد بستوده

رتبه: 2

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6951

...

رقیه مهمتر

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 6506

...

مهدی نژادکرمان

رتبه: 4

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6498

...

نگین پیردهقان

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6079