نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمد غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 6604

...

بهنام کیانی

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 6418

...

ناهید کریمی ایمنی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 6359

...

محمدرضا قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: پلدشت

تراز: 5925

...

حسنا مردان صوفی وند

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 5846

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

بهنام کیانی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 7211

...

حسنا مردان صوفی وند

رتبه: 2

نمایندگی: اصفهان

تراز: 6419

...

محمد محفوظی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6258

...

سینا گنجی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 6131

...

محمدرضا قربانی

رتبه: 5

نمایندگی: پلدشت

تراز: 6096