نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

نریمان کرمی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7849

...

علی مرحمتی

رتبه: 2

نمایندگی: چرام

تراز: 7560

...

سیدمالک موسوی گهر

رتبه: 3

نمایندگی: شهرری

تراز: 7485

...

حسن بن سعید

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 7470

...

محمدرضا وزیری

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 7386

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

رضا ناصری

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7028

...

رقیه کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: ماکو

تراز: 6950

...

پویا جمشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 6808

...

بهار نوروزی

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 6686

...

کیمیا بهرامی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6623

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

محمدرضا قربانی

رتبه: 1

نمایندگی: پلدشت

تراز: 6788

...

کیمیا بهرامی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام اباد غرب

تراز: 6475

...

بهار نوروزی

رتبه: 3

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 6458

...

ملیحه اویسی

رتبه: 4

نمایندگی: جویبار

تراز: 6457

...

پویا جمشیدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 6430

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

محمدرضا قربانی

رتبه: 1

نمایندگی: پلدشت

تراز: 6689

...

پویا جمشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 6644

...

محمد غلامی

رتبه: 3

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 6601

...

بهار نوروزی

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 6528

...

ناهید کریمی ایمنی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 6174

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمد غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 6604

...

بهنام کیانی

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 6418

...

ناهید کریمی ایمنی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 6359

...

محمدرضا قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: پلدشت

تراز: 5925

...

حسنا مردان صوفی وند

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 5846

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

بهنام کیانی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 7211

...

حسنا مردان صوفی وند

رتبه: 2

نمایندگی: اصفهان

تراز: 6419

...

محمد محفوظی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6258

...

سینا گنجی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 6131

...

محمدرضا قربانی

رتبه: 5

نمایندگی: پلدشت

تراز: 6096