نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

امیر حسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8643

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8066

...

نیما جواهری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8012

...

میثم مقولات

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7953

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 7797

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 6

نمایندگی: قوچان

تراز: 7786

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 7688

...

معصومه رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 7649

...

محمدرضا عسگرنژاد

رتبه: 9

نمایندگی: تهران

تراز: 7641

...

بشیر خاطری

رتبه: 10

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7592

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

امیرحسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8948

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8818

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8818