نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8421

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8405

...

فاطمه قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8334

...

میثم مقولات

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 8306

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8080

...

نیلوفر بهرام زاده

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 8076

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 7

نمایندگی: قوچان

تراز: 7978

...

ندا توکلی

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7966

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 7924

...

اسما شجاعی

رتبه: 10

نمایندگی: شیروان

تراز: 7910

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

امیرحسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 9345

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8472

...

معصومه رحیمی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 8464

...

فاطمه قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8311

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8183

...

علی اکبر امین نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: فسا

تراز: 8141

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8121

...

مهدیه دنیا دیده

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8112

...

فاطمه آل سعدی

رتبه: 9

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8076

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 8040

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8132

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8015

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 7975

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 7879

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7873

...

محمد سلیمانی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7813

...

معصومه رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 7705

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 8

نمایندگی: اهواز

تراز: 7681

...

امیرمحمد ناصری منشادی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7680

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7673

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

مهرداد کیوان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8657

...

امیر حسین رفیعی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8308

...

نیما جواهری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8273

...

فاطمه قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8146

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8024

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7913

...

میثم مقولات

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 7850

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7818

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 9

نمایندگی: اهواز

تراز: 7777

...

فائزه مظفری

رتبه: 10

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7755

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

امیر حسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8643

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8066

...

نیما جواهری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8012

...

میثم مقولات

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7953

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 7797

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 6

نمایندگی: قوچان

تراز: 7786

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 7688

...

معصومه رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 7649

...

محمدرضا عسگرنژاد

رتبه: 9

نمایندگی: تهران

تراز: 7641

...

بشیر خاطری

رتبه: 10

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7592

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

امیرحسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8948

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8818

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8818