نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

نگار حسینی بیدختی

رتبه: 1

نمایندگی: سمنان

تراز: 6115

...

محمد امین مومنی

رتبه: 2

نمایندگی: سمنان

تراز: 6023

...

رادان خاندان

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5982

...

آرش رفیعی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5982