نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

توحید زمانی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6275

...

امیررضا نعمت زاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 6275

...

امیررضا مهدوی

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 6275

...

هیراد محمدی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 6275

...

یوسف اناکولیف

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 6275

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

محمدپارسا قربانی

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6586

...

طاها خیری

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6586

...

علی برزگر دوست خانوانه

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6586

...

سیدعلیرضا تیموری

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6586

...

امیرمحمد ستوده نویر

رتبه: 1

نمایندگی: بندر انزلی

تراز: 6586

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

دانیال شفائی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6349

...

محمدامین محمدزاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6349

...

آرمان علمشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6349

...

محمد طاها قصاب زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6349

...

کوثر زارعی پور

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6349

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

ماهان زحمتکش بیمزددافچاهی

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

علیرضا زائرثابت

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

پرهام رفیعزاده

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

کسری خاوری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

علیرضا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

سیدعلیرضا تیموری

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

یل تا پهلوان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

علی برزگر دوست خانوانه

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

مهرداد برزگر

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6540

...

بهراد کریمی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 6540

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

کیارش کارخانه

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

محمدمتین سیفی

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

امیرحسین حاجی حسینی ارگی

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

عباس ساروی

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

عرفان عبدالمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

سجاد شفاعت

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

مهدی عزیزی

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

افشین علی اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

محمدطاها رومی

رتبه: 1

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 6148

...

عماد اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: مبارکه

تراز: 6148

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

امیررضا حسن زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

امیررضا مسلمی وایقان

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

عرشیا هندوی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

دانیال شفائی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

محمدمهدی عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6678

...

امیرمحمد ستوده نویر

رتبه: 1

نمایندگی: بندر انزلی

تراز: 6678

...

آرین غلام نیای ارباستان

رتبه: 7

نمایندگی: رشت

تراز: 6659

...

آریان صدیقی کیسار

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 6586

...

امیرعلی عارفیان

رتبه: 9

نمایندگی: اراک

تراز: 6573

...

محمدسینا شفایی

رتبه: 10

نمایندگی: اراک

تراز: 6573

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

آرش رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شازند

تراز: 6876

...

امیر محمد ستوده نویر

رتبه: 1

نمایندگی: بندر انزلی

تراز: 6876

...

پارسا وزیری نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 6776

...

محمدصادق انصاری

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 6776

...

کوروش عظیمی

رتبه: 5

نمایندگی: شازند

تراز: 6715

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

نگار حسینی بیدختی

رتبه: 1

نمایندگی: سمنان

تراز: 6115

...

محمد امین مومنی

رتبه: 2

نمایندگی: سمنان

تراز: 6023

...

رادان خاندان

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5982

...

آرش رفیعی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5982