نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

امیررضا حسن زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

امیررضا مسلمی وایقان

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

عرشیا هندوی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

دانیال شفائی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 6678

...

محمدمهدی عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6678

...

امیرمحمد ستوده نویر

رتبه: 1

نمایندگی: بندر انزلی

تراز: 6678

...

آرین غلام نیای ارباستان

رتبه: 7

نمایندگی: رشت

تراز: 6659

...

آریان صدیقی کیسار

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 6586

...

امیرعلی عارفیان

رتبه: 9

نمایندگی: اراک

تراز: 6573

...

محمدسینا شفایی

رتبه: 10

نمایندگی: اراک

تراز: 6573

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

آرش رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شازند

تراز: 6876

...

امیر محمد ستوده نویر

رتبه: 1

نمایندگی: بندر انزلی

تراز: 6876

...

پارسا وزیری نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 6776

...

محمدصادق انصاری

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 6776

...

کوروش عظیمی

رتبه: 5

نمایندگی: شازند

تراز: 6715

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

نگار حسینی بیدختی

رتبه: 1

نمایندگی: سمنان

تراز: 6115

...

محمد امین مومنی

رتبه: 2

نمایندگی: سمنان

تراز: 6023

...

رادان خاندان

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5982

...

آرش رفیعی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5982