نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

علی منصوری

رتبه: 1

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 9364

...

معصومه روحانی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 9340

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 9146

...

کیان رحمانی

رتبه: 4

نمایندگی: بوکان

تراز: 9133

...

هدیه بابایی مزرعه شاهی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 9130

تاریخ آزمون : 1398/02/06

...

فاطمه مصفا

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 9146

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 9076

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8979

...

مریم فلاح

رتبه: 4

نمایندگی: فارسان

تراز: 8967

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 5

نمایندگی: داران

تراز: 8912

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

علی زارع

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8920

...

هدیه بابایی مزرعه شاهی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8776

...

امیر پرنده

رتبه: 3

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8772

...

زهرا مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8737

...

لیلا اسمعیل کامل آباد

رتبه: 5

نمایندگی: مراغه

تراز: 8736

تاریخ آزمون : 1398/01/07

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 9091

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 9049

...

مریم فلاح

رتبه: 3

نمایندگی: فارسان

تراز: 9045

...

سعید محمدزاده

رتبه: 4

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 8977

...

امیید قیسوندی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8832

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

امیررضا رنج دوست

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9599

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 9134

...

هدیه بابایی مزرعه شاهی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9002

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8965

...

امید قیسوندی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8834

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

شیلان کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: ثلاث باباجانی

تراز: 9009

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8982

...

لیلا اسمعیل کامل آباد

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 8902

...

مهدیه کهندل

رتبه: 4

نمایندگی: آشخانه

تراز: 8817

...

کیان رحمانی

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 8801

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

امیررضا رنج دوست

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9015

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 8858

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8821

...

محمدحسین محمدی سرشت

رتبه: 4

نمایندگی: پلدشت

تراز: 8718

...

علی اصغری

رتبه: 5

نمایندگی: ورامین

تراز: 8694

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

سیدطاها صالحی

رتبه: 1

نمایندگی: مریوان

تراز: 9214

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 9056

...

سعید محمدزاده

رتبه: 3

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 8914

...

ابوالفضل ندافیون

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8911

...

امیرحسین رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: ملایر

تراز: 8871

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

کیان رحمانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 8712

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8686

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8680

...

امیررضا رنج دوست

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8657

...

سیدعلی ابوالحسنی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8508

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

مهدی فروزنده

رتبه: 1

نمایندگی: مراغه

تراز: 8980

...

مبینا نوری

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8978

...

فاطمه بغدادی

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 8963

...

علی شکرانه

رتبه: 4

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8956

...

ضحا جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8858

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

کیان رحمانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9172

...

مریم فرهادی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 9007

...

مینا گنج علی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9006

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8956

...

پوریا یداللهی

رتبه: 5

نمایندگی: جویبار

تراز: 8942

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 9180

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 9079

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 9078

...

ابوالفضل ندافیون

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8797

...

زهرا خلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: ازنا

تراز: 8774

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

کیان رحمانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9039

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8939

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8939

...

ضحا جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8854

...

زکیه جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8768

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 9082

...

ضحا جهانی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8984

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 3

نمایندگی: داران

تراز: 8976

...

مهرداد معصومی

رتبه: 4

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8939

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8912

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

ضحا جهانی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 8596

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8537

...

فاطمه گلبندی نظیف

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8517

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8449

...

زکیه جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8434

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

غزل نوری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: ایلام

تراز: 8575

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8562

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 3

نمایندگی: داران

تراز: 8487

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8428

...

کیان رحمانی

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 8377

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8840

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8750

...

امیر جبیری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8742

...

مهتا بحری

رتبه: 4

نمایندگی: زنجان

تراز: 8682

...

ضحا جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8668

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 8443

...

محمدمهدی خاکشور

رتبه: 2

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8442

...

فاطمه پناهی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8216

...

فاطمه مصفا

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8163

...

فاطمه بهنام

رتبه: 5

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8128

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8827

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8691

...

مهدی نورپناه

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8665

...

فاطمه مصفا

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8658

...

میلاد فتاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 8548

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مریم فلاح

رتبه: 1

نمایندگی: فارسان

تراز: 8658

...

بهار قمری

رتبه: 1

نمایندگی: گیلان غرب

تراز: 8658

...

میلاد فتاحی

رتبه: 3

نمایندگی: بانه

تراز: 8562

...

ضحا جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8540

...

ئه وین قادری

رتبه: 5

نمایندگی: مریوان

تراز: 8531

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8150

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8076

...

غزل امیدی نیا

رتبه: 3

نمایندگی: مریوان

تراز: 8015

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7968

...

عرفان فرزاد طبری

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 7917

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8834

...

مهتا بحری

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 8736

...

رضا زارعی

رتبه: 3

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 8601

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8600

...

میلاد فتاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 8592