نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

کیان رحمانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9172

...

مریم فرهادی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 9007

...

مینا گنج علی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9006

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8956

...

پوریا یداللهی

رتبه: 5

نمایندگی: جویبار

تراز: 8942

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 9180

...

کیان رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 9079

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 9078

...

ابوالفضل ندافیون

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8797

...

زهرا خلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: ازنا

تراز: 8774

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

کیان رحمانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9039

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8939

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8939

...

ضحا جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8854

...

زکیه جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8768

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 9082

...

ضحا جهانی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8984

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 3

نمایندگی: داران

تراز: 8976

...

مهرداد معصومی

رتبه: 4

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8939

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8912

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

ضحا جهانی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 8596

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8537

...

فاطمه گلبندی نظیف

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8517

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8449

...

زکیه جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8434

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

غزل نوری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: ایلام

تراز: 8575

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8562

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 3

نمایندگی: داران

تراز: 8487

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8428

...

کیان رحمانی

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 8377

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8840

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8750

...

امیر جبیری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8742

...

مهتا بحری

رتبه: 4

نمایندگی: زنجان

تراز: 8682

...

ضحا جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8668

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 8443

...

محمدمهدی خاکشور

رتبه: 2

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8442

...

فاطمه پناهی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8216

...

فاطمه مصفا

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8163

...

فاطمه بهنام

رتبه: 5

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8128

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8827

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8691

...

مهدی نورپناه

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8665

...

فاطمه مصفا

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8658

...

میلاد فتاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 8548

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مریم فلاح

رتبه: 1

نمایندگی: فارسان

تراز: 8658

...

بهار قمری

رتبه: 1

نمایندگی: گیلان غرب

تراز: 8658

...

میلاد فتاحی

رتبه: 3

نمایندگی: بانه

تراز: 8562

...

ضحا جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8540

...

ئه وین قادری

رتبه: 5

نمایندگی: مریوان

تراز: 8531

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8150

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8076

...

غزل امیدی نیا

رتبه: 3

نمایندگی: مریوان

تراز: 8015

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7968

...

عرفان فرزاد طبری

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 7917

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8834

...

مهتا بحری

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 8736

...

رضا زارعی

رتبه: 3

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 8601

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8600

...

میلاد فتاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 8592