نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مریم فلاح

رتبه: 1

نمایندگی: فارسان

تراز: 8658

...

بهار قمری

رتبه: 1

نمایندگی: گیلان غرب

تراز: 8658

...

میلاد فتاحی

رتبه: 3

نمایندگی: بانه

تراز: 8562

...

ضحا جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8540

...

ئه وین قادری

رتبه: 5

نمایندگی: مریوان

تراز: 8531

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8150

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 8076

...

غزل امیدی نیا

رتبه: 3

نمایندگی: مریوان

تراز: 8015

...

فرشاد ربیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7968

...

عرفان فرزاد طبری

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 7917

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8834

...

مهتا بحری

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 8736

...

رضا زارعی

رتبه: 3

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 8601

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8600

...

میلاد فتاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 8592