نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

امیرحسین شکری

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6576

...

حسام الدین شریفی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6576

...

امیرحسین بداغی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6576

...

آرنیکا شهابی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 6576

...

ابوالفضل دامیار

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 6576

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

امیرسام شیراوند

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6930

...

حسام الدین شریفی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6930

...

ایلیا جم

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6930

...

امیرحسین بداغی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6930

...

دینا رضا پناه

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6930

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

علی جان پرور

رتبه: 1

نمایندگی: آشخانه

تراز: 6847

...

سید احسان حسینیان

رتبه: 1

نمایندگی: مبارکه

تراز: 6847

...

زهرا حسین زاده جعفری

رتبه: 3

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 6783

...

ریحانه محمدی نسب الله اباد

رتبه: 3

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 6873

...

پرنیان رحیمی کوهبنانی

رتبه: 3

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 6783

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

عسل کمساری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6771

...

غزل عبدالکریمی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6771

...

پارمیس حقیقت خواه

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6771

...

امیرحسن عموپور جوبیجارکلی

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6771

...

اسماعیل سمیع

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 6771

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

امین رضا صباغ مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: مراغه

تراز: 7298

...

الینا جلالی خلیل ابادی

رتبه: 1

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 7298

...

اسماعیل سمیع

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 7298

...

باران صالحی

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 7228

...

حسنا حسینعلی دردری

رتبه: 5

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 7199

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

اهورا عزمی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 7007

...

نجلا امیدی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6980

...

علیرضا نادری نیک

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6939

...

علی اکبر توکلی

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 6939

...

رونیا بکری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 6679

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

بردیا سوری

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6784

...

امیررضا امرائی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 6647

...

گلسانا محمودی نسب

رتبه: 3

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 6635

...

امیررضا رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: یاسوج

تراز: 6634

...

ترنم صارمی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6613

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

گلاله ربیعی

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 7486

...

اهورا عزمی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7238

...

علی اکبر توکلی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7238

...

تکین آبرین

رتبه: 4

نمایندگی: شازند

تراز: 7137

...

رونیا بکری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 6965

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

علی عظیمی دربندی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 6658

...

تکین آبرین

رتبه: 2

نمایندگی: شازند

تراز: 6560

...

سید محمد طاها جمالی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 6519