نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

گلاله ربیعی

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 7486

...

اهورا عزمی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7238

...

علی اکبر توکلی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7238

...

تکین آبرین

رتبه: 4

نمایندگی: شازند

تراز: 7137

...

رونیا بکری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 6965

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

علی عظیمی دربندی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 6658

...

تکین آبرین

رتبه: 2

نمایندگی: شازند

تراز: 6560

...

سید محمد طاها جمالی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 6519