نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

اهورا عزمی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 7007

...

نجلا امیدی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6980

...

علیرضا نادری نیک

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6939

...

علی اکبر توکلی

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 6939

...

رونیا بکری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 6679

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

بردیا سوری

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6784

...

امیررضا امرائی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 6647

...

گلسانا محمودی نسب

رتبه: 3

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 6635

...

امیررضا رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: یاسوج

تراز: 6634

...

ترنم صارمی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6613

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

گلاله ربیعی

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 7486

...

اهورا عزمی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7238

...

علی اکبر توکلی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7238

...

تکین آبرین

رتبه: 4

نمایندگی: شازند

تراز: 7137

...

رونیا بکری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 6965

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

علی عظیمی دربندی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 6658

...

تکین آبرین

رتبه: 2

نمایندگی: شازند

تراز: 6560

...

سید محمد طاها جمالی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 6519