نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

علی راهم

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6582

...

مهدی منصوری راد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6582

...

محمدمهدی کراری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6582

...

امیرعلی آرین

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6582

...

رها اتابک

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6582

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

مدیا عراقی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرری

تراز: 6971

...

نازنین دمیرچی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6971

...

علی کشاورزهدایتی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 6971

...

محمدحسن ترکمان

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 6911

...

محمدحسین ترکمان

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 6903

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

صدرا یزدانی آغبلاغ

رتبه: 1

نمایندگی: مراغه

تراز: 6534

...

وینا خوئینی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 6534

...

سینا بزرگ

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6534

...

تارا شهرجردی

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 6534

...

ستایش احمدی منفرد

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 6534

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

هلنا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6849

...

عمران نعمت اله

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6786

...

محمدپارسا نجفی خوانقاه

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6786

...

محمدحسین ترکمان

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 6771

...

عرشیا عسگری

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 6745

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

سارینا بیرانوند

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6989

...

محمدحسین عربی

رتبه: 1

نمایندگی: مبارکه

تراز: 6989

...

علی رنجبر

رتبه: 1

نمایندگی: مبارکه

تراز: 6989

...

هلنا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6989

...

نیایش اسماعیلی

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 6989

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

علی کشاورز هدایتی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 6775

...

فاطمه بهاروند

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 6717

...

ستایش احمدی منفرد

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 6685

...

ایلیا عطار آبکنار

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6619

...

محمدحسین ترکمان

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 6595

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

مهسا سادات نقیبی

رتبه: 1

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 7137

...

فاطمه بهاروند

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 7017

...

علی صادقی گوربندی

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6969

...

کیمیا موسوی

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6948

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6788

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

غزل میرزاخانی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7008

...

زهرا حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 6938

...

ایلیا عطار آبکنار

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6893

...

سینا بهرامی عزیز

رتبه: 4

نمایندگی: اسد آباد

تراز: 6882

...

علی کشاورز هدایتی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6824

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

آپامه زاهدی

رتبه: 1

نمایندگی: سیاهکل

تراز: 8176

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7597

...

طاها یوسفی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7405