نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

غزل میرزاخانی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7008

...

زهرا حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 6938

...

ایلیا عطار آبکنار

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6893

...

سینا بهرامی عزیز

رتبه: 4

نمایندگی: اسد آباد

تراز: 6882

...

علی کشاورز هدایتی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6824

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

آپامه زاهدی

رتبه: 1

نمایندگی: سیاهکل

تراز: 8176

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7597

...

طاها یوسفی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7405