نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

آیدا عابدی

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6908

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6900

...

زهرا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 6857

...

ریحانه عزت آبادی پور

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6832

...

محمد معین طلابی مزرعه نو

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6733