نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

شکیبا توکلی

رتبه: 1

نمایندگی: طبس

تراز: 7399

...

راضیه رحیمی

رتبه: 2

نمایندگی: فسا

تراز: 7343

...

مهسا محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7257

...

هانیتا شاهی

رتبه: 4

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7166

...

محمدجواد محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7150

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

پارسا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کهنوج

تراز: 7182

...

امیرتارخ رعیتی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7136

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 6942

...

محمدهادی مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: شهربابک

تراز: 6889

...

راحیل نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6873

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

شایان نجاری

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7358

...

امیرتارخ رعیتی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7172

...

آرین پوریا

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7127

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 4

نمایندگی: بادرود

تراز: 7074

...

آیناز نصیروند

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7033

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

علیرضا معتمدی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7081

...

یاسمن شریفی

رتبه: 2

نمایندگی: امیدیه

تراز: 6987

...

سینا طهماسبی بلداجی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 6877

...

ساحل شفایی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 6865

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 6806

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

مهدیه یزدانی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7213

...

حسن فانی

رتبه: 2

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7195

...

آرین پوریا

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7046

...

مه رخ عیدی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6995

...

امیرحسین احمدی باقری

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6988

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

حسن فانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6926

...

کیمیا احمدی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بافت

تراز: 6822

...

مونا اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6794

...

مصطفی مهربان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 6776

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 6763

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

شهره نوالهی

رتبه: 1

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7603

...

حسن فانی

رتبه: 2

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7246

...

مه رخ عیدی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7185

...

محمدهادی مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7115

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 7066

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7012

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 6922

...

امیرعلی نیکوفکر

رتبه: 3

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6905

...

محمدصدرا حمیصی

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6868

...

محمدپارسا پروین

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 6835

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 8021

...

بهار محمدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 7633

...

سیده زهرا موسوی

رتبه: 3

نمایندگی: لامرد

تراز: 7606

...

امیررضا نجاریان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7583

...

حسن فانی

رتبه: 5

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7529

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

مهدیس جهانی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7726

...

وانیا زرگران

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7361

...

حسن فانی

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7310

...

سیده زهرا سیف

رتبه: 4

نمایندگی: نهاوند

تراز: 7286

...

دینا عبدالخالق

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7242

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7792

...

روژین اسدی نیا

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7197

...

فاطمه امرایی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 7135

...

ملیکا ریاحی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7070

...

امیررضا نجاریان

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7065

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7616

...

حسن فانی

رتبه: 2

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7214

...

امیرحسین احمدباقری

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7075

...

امیرعلی صداقت

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7067

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 5

نمایندگی: نطنز

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

راحیل نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7193

...

زهرا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7007

...

زهرا جهان فر

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7003

...

آناهیتا اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: چالوس

تراز: 6927

...

مبینا رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6871

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6888

...

راحیل نجفی

رتبه: 2

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6854

...

زهرا جهان فر

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6748

...

آناهیتا اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: چالوس

تراز: 6726

...

محمد جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6693

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7042

...

راحیل نجفی

رتبه: 2

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6938

...

محمد مستوری

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 6740

...

بیتا حسنی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6588

...

زهرا جهان فر

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6569

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7171

...

زهرا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7036

...

مبینا رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6993

...

زهرا جهان فر

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6976

...

راحیل نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6954

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

زهرا کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7018

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 6902

...

راحیل نجفی

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6818

...

زهرا کارگرفرد

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 6670

...

محمد جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6651

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سید نیما حسایان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6771

...

راحیل نجفی

رتبه: 2

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6771

...

مصطفی مهربان

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 6675

...

بیتا حسنی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6627

...

مبینا رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6579