منابع کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ اعلام شد


این منابع شامل دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان انگلیسی و دروس اختصاصی تجربی ؛ریاضی و انسانی است.

الف- دروس عمومی

نام درس

نام کتاب در سالی - واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

 

 

 

 1. زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی 2

1/220

دوم

94

کلیه رشته­ ها

ادبیات فارسی 3

1/249

سوم

95

کلیه رشته­ ها غیر از انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

1/283

پیش دانشگاهی

96

کلیه رشته­ ها

ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

2/249

سوم

95

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی)

4/249

سوم

95

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

3/249

سوم

95

کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)

 

 1. عربی

عربی 2 (غیر علوم انسانی)

1/224

دوم

94

مخصوص علوم انسانی

عربی 2 (علوم انسانی)

2/224

دوم

94

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 3 (غیر علوم انسانی)

1/254

سوم

95

مخصوص علوم انسانی

عربی 3 (علوم انسانی)

2/254

سوم

95

کلیه رشته­ ها

 1. فرهنگ و معارف اسلامی

قران و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

222

دوم

94

کلیه رشته­ ها

قران و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

251

سوم

95

کلیه رشته­ ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

1/285

پیش دانشگاهی

96

کلیه رشته­ ها

 1. زبان انگلیسی

انگلیسی 3

1/252

سوم

95

کلیه رشته­ ها

انگلیسی 1 و 2

1/284

پیش دانشگاهی

96

کلیه رشته ­ها

 

 

ب- دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نام درس

نام کتاب در سالی - واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

 1. ریاضیات

هندسه 1

2/233

دوم

94

 

آمار و مدلسازی

3/234

دوم

94

 

هندسه 2

4/258

سوم

95

 

ریاضیات 2

2/234

دوم

94

 

حسابان

1/258

سوم

95

 

جبر و احتمال

2/258

سوم

95

 

هندسه تحلیلی و جبر خطی

1/294

پیش دانشگاهی

96

 

حساب دیفرانسیل و انتگرال

1/295

پیش دانشگاهی

96

 

ریاضیات گسسته

1/296

پیش دانشگاهی

96

 

 1. فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه

2/206

اول

93

 

فیزیک 2 و آزمایشگاه

2/226

دوم

94

 

فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

4/256

سوم

95

 

فیزیک (ویژه ریاضی)

2/293

پیش دانشگاهی

96

 

 1. شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه

1/227

دوم

94

 

شیمی 3 و آزمایشگاه

1/257

سوم

95

 

 

شیمی

1/289

پیش دانشگاهی

96

 

 

 ج- دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

نام درس

نام کتاب در سالی - واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

 

 1. زمین شناسی

زمین شناسی

1/262

سوم

95

 

علوم زمین

1/291

پیش دانشگاهی

96

 

 

 

 1. ریاضیات

هندسه 1

2/233

دوم

94

 

ریاضیات 2

3/234

دوم

94

 

آمار و مدلسازی

5/285

سوم

95

 

ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)

3/283

سوم

95

 

ریاضیات عمومی 1 و 2

1/292

پیش دانشگاهی

96

 

 1. زیست شناسی

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

1/231

دوم

94

 

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

1/261

سوم

95

 

زیست شناسی

2/290

پیش دانشگاهی

96

 

 

 

 1. فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه

2/206

اول

93

 

فیزیک 2 و آزمایشگاه

2/226

دوم

94

 

فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)

3/256

سوم

95

 

فیزیک (علوم تجربی)

1/288

پیش دانشگاهی

96

 

 

5- شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه

1/227

دوم

94

 

شیمی 3 و آزمایشگاه

1/257

سوم

95

 

شیمی

1/289

پیش دانشگاهی

96

 

 

 

د-  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

نام درس

نام کتاب در سالی - واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

 

 

 

 1. ریاضیات

ریاضیات 1

1/211

اول

93

 

آمار و مدلسازی

3/234

دوم

94

 

ریاضی (ویژه علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)

6/258

سوم

95

 

ریاضی پایه

2/292

پیش دانشگاهی

96

 

 1. اقتصاد

اقتصاد

1/240

دوم

94

 

 

 1. زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

1/246

دوم

94

 

تاریخ ادبیات ایران و جهان 2

1/276

سوم

95

 

آرایه­های ادبی

1/280

سوم

95

 

ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی

4/283

پیش دانشگاهی

96

 

 1. زبان عربی

عربی 2 (ویژه علوم انسانی)

2/224

دوم

94

 

عربی 3 (ویژه علوم انسانی)

2/254

سوم

95

 

عربی

1/316

پیش دانشگاهی

96

 

 1. تاریخ

تاریخ ایران و جهان 1

4/235

دوم

94

 

تاریخ ایران و جهان 2

3/271

سوم

95

 

تاریخ شناسی

1/302

پیش دانشگاهی

96

 

6- جغرافیا

جغرافیای 1

2/225

دوم

94

 

جغرافیای 2

4/271

سوم

95

 

جغرافیا

2/297

پیش دانشگاهی

96

 

7- علوم اجتماعی

 

جامعه شناسی 1

1/243

دوم

94

 

جامعه شناسی 2

1/281

سوم

95

 

علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظام جهانی)

1/300

پیش دانشگاهی

96

 

8- فلسفه

فلسفه

1/277

سوم

95

 

فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

1/317

پیش دانشگاهی

96

 

9- منطق

منطق

277

سوم

95

 

10- روان شناسی

روان شناسی

1/268

سوم

95