مهرداد ایازی -

کتاب تست و آزمون

سلام ببخشید سوالی داشتم آقای حقیقت من آزمون هایی دوهفته یکبار دهم شرکت میکنم و باید تست حل کنم تا تو آزمون ها به مشکل نخورم مشکل اینجاست که کتاب های تست گاج دهم آذر ماه میاد به نظر شما چکار کنم؟ لطفا پاسخ دهید.

دهم تست زنی