نیلوفر شیربندی -

برنامه ریزی درسی

سلام دانش اموز چهارم تجربی هستم برام سئوال که چطور هم به درسام برسم هم به برنامه آزمون چون همیشه برا آزمون چند درس نخونده دارم.2-چطور روزایی که میرم مدرسه بین 5تا6ساعت مطالعه داشته باشم؟