احمدرضا دهقان -

انتخاب رشته پایه نهم

سلام چگونه انتخاب رشته کنیم و معدل مورد نیاز ان

نهم