امیررضا قیاسی -

درس

سلام ببخشید من سال قبل دوم تجربی هرچه قدر نگاه کردم نمره کم آوردم نسبت ب سال اول ک خیلی خوب بودن نمره هام ولی سال دوم خراب کردم...نمیدونم مشکلم کجا بود الان هم سال سوم تجربی هستم میخواستم کمکم کنید ب زیست و شیمی و عربی چجور نگاه کنم ک تو این درسا کم اوردم...البته سال اول خیلی بود نمره هام ولی از سال اول ب بعد پایین اومدن نمره هام...لطفا کمکم کنید