نجوا کرموند -

برنامه ریزی

من به یک برنامه ی خوب و درست نیاز دارم تا بتونم توی ازمون ها موفق بشم. در طول روز‌وقت کم میارم و به بعضی درس ها نمیرسم میشه کمکم کنید؟