فاطمه حمداوی -

چگونه برنامه ریزی صحیح داشته باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام خوبین لطفا یه برنامه درست بهم بدین که بتونم توامتحانات نهایی موفق بشم من کلاس نهم هستم