مهدی نقی زاده -

انتخاب رشته

برای انتخاب علوم تجربی چه نمره لازمه؟