محسن رجبی -

استرس تحصیلی

من گاهی اوقات وقتیکه مثلا یک سوال رو بلد نباشم توی یک کتاب دچار استرس میشم و فکر میکنم هیچی بلد نیستم