رضا زمانی -

چگونگی ادامه تحصیل در رشته نرم افزار

با سلام برای رفتن به رشته ی نرم افزار در دانشگاه چه رشته (ها)یی را می توان در دبیرستان انتخاب نمود؟ با تشکر