محسن رجبی -

استفاده از کتابهای خط ویژه در مدت زمان محدود باقی مانده

من دانش اموز سال چهارم رشته ریاضی و کمی دیر شروع به درس خواند برای کنکور کردم میخواستم بدونم اگر در این مدت 3 ماه وقت خودم روی کتاب های خط ویژه گاج بزارم میتونم رتبه نسباً خوبی در کنکور بیارم یا بهتر است از دیگر کتاب های گاج استفاده کنم

کنکور ریاضی