جواد چیتگر رحیمی -

برنامه تحصیلی برای هشتم

سلام من کلاس هشتم هستم. معدل سال پیش 20 معدل امسال نوبت اول 20 بک برنامه درسی می خواهم شنبه:فناوری-ریاضی و تفکر-علوم یک شنبه:عربی-انشاء-دینی دو شنبه:ورزش-هنر-ریاضی سه شنبه:زبان-علوم و اجتماعی-ادبیات فارسی چهار شنبه:قرآن-ریاضی و تفکر-اجتماعی

هشتم