جواد محمدی -

انتخاب رشته

برای انتخاب رشته علوم تجربی معدل باید در چه سطحی باشد