محمد سلیمانی -

ازمون بزرگ

ببخشید بودجه بندی ازمون بزرگ گاج برای سوم تجربی رو میشه بگید ممنون