عليرضا حسين خاني -

هدايت تحصيلي

سلان وقتتون بخير دانش آموز پايه دهم رياضي و از نفرات برتر دبيرستانمون هستم. از همون اول موقع انتخاب رشته خيلي دو دل بودم. امسال هم كه به رشته رياضي اومدم هنوز نميدونم كه كار درستي بوده يا نه. از علاقه خودم و استعداد هاي خودم شناخت كافي ندارم. امسال دوست دارم كه تغيير رشته بدهم چون شغل پزشكي را دوست دارم اما احساس مي كنم كه تا حدودي راحت تر رياضيات رو ميخونم تا زيست. ميخواستم راهنمايي ام كنيد تا علاقه و استعداد خودم را تشخيص بدهم و تصميم بگيرم كه تغيير رشته بدهم يا نه ممنونم