فاطمه مولوی -

نهایی

سلام...من دانش آموز سوم انسانی هستم...میخواهم بدانم برای یک برنامه ریزی خوب در امتحانات نهایی چه نکاتی را باید مد نظر قرار داد؟ با تشکر