فاطمه مولوی -

برنامه ریزی درسی

سلام...یک برنامه ی خوب برای امتحانات نهایی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ممنون