عباس حقیقت -

برنامه

سلام چجوری برای درس خوندن برنامه ریزی کنم که کنکورم خوب شه؟