امیرحسین صدری -

برنامه درس خواندن

سلام. من هر چه قدر که درس را مطالعه می کنم باز زمان کم میاورم و می بینم باز هم درس مانده است اگر می شود یک برنامه درسی به من پیشنهاد کنید.با تشکر