زهرا کودزری -

کارنامه

سلام من چند وقت پیش کد داوطلبیم برای دیدن کارنامه اشتباه زدم حالا هر وقت میخوام کارنامم تو سایت ببینم کارنامه یه نفر دیگه برام میاد که رشته تجربی چکار کنم؟