نرگس فرهادی -

غیر حضوری برداشتن

سلام من پیش تجربی هستم وهمراه مدرسه کلاس کنکوری هم میروم.مدرسه ی ما معلم های خوبی ندارد ووقتی که من میروم فقط وقتم بیخودی تلف میشه.باپیشبانم ومشاوره های که صحبت کردم گفتن غیر حضوری بردار البته با برنامه ی مشخص شده.حالا خواستم نظر شما هم دراین باره بدونم