مهدی محمدی سحر -

برنامه درسی

سلام.یه برنامه ی می خواستم ک پیشرفت زیادی کنم.یازدهم تجربی هستم.معدلمم 18.80