مهدی نادری -

برنامه ریزی

سلام من یه برنامه ریزی خوب هشتم برای ترم دوم و برنامه ریزی برای عید می خواستم