الهه جان بزار -

پیشرفت

سلام من خیلی برای درس ها وقت میزارم اما نتیجه تو تست نمیگیرم معدلم۱۹/۷۸ یهزدهم تجربی