علیرضا فرج زاده -

برنامه ریزی

من کلاس هفتم هستم. میشه برای من یک برنامه ریزی خیلی عالی کنید تا بتونم روش درس بخونم و تست بزنم