امیرحسین عشایرپور -

دانشگاه

سلام ببخشید برای عمران دانشگاه های استان تهران چه رتبه و چه درصد هایی میخواهم من منطقه ۳ هستم و در عمومی دینی و زبان خیلی خوب هستم