سید یاسین شیخ احمدی -

تیزهوشان

سلام خستنه نباشید نتیجه ازمون های تیزهوشان و نمونه دولتی سال 97-98 کی مییاد؟