ali khosravizadeh -

ایراد برنامه ریزی به روش مهندس جوکار

سلام.در کتاب ستاره شو،آمده است که پس از پایان زمان پیش بینی شده برای هر درس آن را از همان جا که هست کنار گذاشته و در نوبت بعدی مرور کنیم.اما در جای دیگر گفته اند که در دروس تحلیلی،باید تست زنی بلافاصله پس از مطالعه باشد. خوب حالا اگر ما وسط خواندن مبحث تحلیل بودیم و زمان تمام شد،تا بار بعد بخشی از مطالب فراموش می شود. در ضمن اگر هنوز تست زنی شروع نشده،وقت به پایان برسد،یا در وسط آن وقت تمام شود،قانون تست زنی دروس تحلیل زیر ئا گذاشته می شود. آیا را حلی دارید؟