احمد احمدی -

در مورد اختر زیست شناسی

اگه میشه درباره رشته اختر زیست شناسی بگید و بازار کارش در ایران و باید کنکور تجربی داد؟ و آیا زیر شاخه زیست است این رشته؟