امیررضا کریمی -

بورسیه

سلام برای دانش آموزانی که مشکل مالی دارند، در آزمونهای گاج بورسیه میشوند و یا خیر؟