سعید سلیمانی پور -

آزمون های گاج

سلام خواستم بپرسم چرا در برنامه آزمون های پایه نهم درس های هشتم هم هست یعنی اشتباهی شده؟