علی حیدری -

برنامه ریزی مناسب درسی

سلام پایه دهم تجربی هستم میخواستم بدونم روزی چند ساعت وبا چه برنامه ای درس بخونم