آرام مرادیان -

بودجه بندی

سلام ۱) در آزمون پایه دوازدهم تجربی، دروس اختصاصی ، در قسمت زوج کتابها، در آزمون 97/11/5 ، برای زوج کتابها نوشته شده: کل کتاب. آیا در این آزمون از هردو مباحث شیمی ۱ و ۲ و فیزیک ۱ و ۲ سوال می‌آد؟یعنی اجباراً باید به سوالات هر دو پایه پاسخ بدیم ؟ یا فقط باید مباحث کتابی که در اولین آزمون انتخاب کردیم رو جواب بدیم ؟ ۲) و اینکه بنظر شما چه معیاری رو برای انتخاب زوج کتاب، در نظر بگیریم ؟ ممنون